klik hier voor mijn c.v.006 sketchup
005 maya
004 director
003 viewpoint
002 rhinoceros
001 solidworks107 logisens
106 patatzak
105 kipshaker
104 snoeischaar
103 roerder
102 vuilnisbak
101 mikasa bal207 www.brech.nl
206 www.fliefd.nl
205 vrolijke sch... 
204 geo olympiad
203 techniek w...
202 playandmove
201 studio iets308 oratie boekje
307 flyer vu
306 techn.museum
305 boek ldmak
304 folder juggs
303 banners
302 stripverhaal
301 korfbaltenue406 rekentest
405 materialen
404 stofzuiger
403 mixers
402 auto interieur
401 stand506 nina applet
505 merlin
504 cpo boekje
503 coach jezelf
502 flash animatie
501 io beurs

: rekentest
406
rekentest uva


jaar 2007
universiteit van amsterdam

Ik heb vier tekeningen gemaakt voor een online rekentest voor de basisschool (www.rekentuin.nl). Naast het tekenwerk heb ik ook de html en de css gebouwd. De getoonde illustratie is de laatste in de serie en moest een stoer karakter hebben om zo ook oudere kinderen aan te spreken.

<< rekentest >>