klik hier voor mijn c.v.006 sketchup
005 maya
004 director
003 viewpoint
002 rhinoceros
001 solidworks107 logisens
106 patatzak
105 kipshaker
104 snoeischaar
103 roerder
102 vuilnisbak
101 mikasa bal207 www.brech.nl
206 www.fliefd.nl
205 vrolijke sch... 
204 geo olympiad
203 techniek w...
202 playandmove
201 studio iets308 oratie boekje
307 flyer vu
306 techn.museum
305 boek ldmak
304 folder juggs
303 banners
302 stripverhaal
301 korfbaltenue406 rekentest
405 materialen
404 stofzuiger
403 mixers
402 auto interieur
401 stand506 nina applet
505 merlin
504 cpo boekje
503 coach jezelf
502 flash animatie
501 io beurs

: korfbaltenue
301
shirt en trainingspak


jaar 2004
oranje nassau

Ik werd door korfbalvereniging Oranje Nassau gevraagd om een nieuw tenue te ontwerpen voor de selectie. Het ging hierbij om een vrij te ontwerpen shirt en een sponsoropdruk op een grijs met zwarte trainingspak (zie afbeeldingen). Op zich is een shirt ontwerpen niet zo'n moeilijke opgave, maar een shirt onwerpen, waarmee een hele vereniging zich wil en kan identificeren, is wel een hele opgave.

In dit ontwerpproces stond de acceptatie van het nieuwe ontwerp centraal. Om deze acceptatie te bereiken heb ik iedereen invloed op het ontwerpproces gegeven met behulp van internet. Elke stap in het proces was op een speciale website te volgen en het was mogelijk om er direct commentaar op te geven. Hierdoor is er een shirt ontstaan dat ontworpen is door de hele vereniging. De invoering ervan is een groot succes geworden. Men is 'trots' op het nieuwe shirt. Onlangs is in een ledenvergadering besloten dat na de selectie ook de rest van de vereniging zal overstappen op het nieuwe shirt.