klik hier voor mijn c.v.006 sketchup
005 maya
004 director
003 viewpoint
002 rhinoceros
001 solidworks107 logisens
106 patatzak
105 kipshaker
104 snoeischaar
103 roerder
102 vuilnisbak
101 mikasa bal207 www.brech.nl
206 www.fliefd.nl
205 vrolijke sch... 
204 geo olympiad
203 techniek w...
202 playandmove
201 studio iets308 oratie boekje
307 flyer vu
306 techn.museum
305 boek ldmak
304 folder juggs
303 banners
302 stripverhaal
301 korfbaltenue406 rekentest
405 materialen
404 stofzuiger
403 mixers
402 auto interieur
401 stand506 nina applet
505 merlin
504 cpo boekje
503 coach jezelf
502 flash animatie
501 io beurs

: vrolijke school
205
website ontwerp


jaar 2005
de vrolijke school

Op het Ignatius Gymnasium in Amsterdam is een serie projecten gestart onder de naam 'de vrolijke school'. Ik werd gevraagd om de bijbehorende website te ontwerpen. De website is kleurrijk opgedeeld in verschillende subdomeinen. Voor het nieuwsgedeelte heb ik 'de vrolijke schoolkrant' ontworpen. Elk kwartaal verschijnt er een uitgave met de laaste nieuwtjes over dit project.


<< www.devrolijkeschool.nl >>