klik hier voor mijn c.v.006 sketchup
005 maya
004 director
003 viewpoint
002 rhinoceros
001 solidworks107 logisens
106 patatzak
105 kipshaker
104 snoeischaar
103 roerder
102 vuilnisbak
101 mikasa bal207 www.brech.nl
206 www.fliefd.nl
205 vrolijke sch... 
204 geo olympiad
203 techniek w...
202 playandmove
201 studio iets308 oratie boekje
307 flyer vu
306 techn.museum
305 boek ldmak
304 folder juggs
303 banners
302 stripverhaal
301 korfbaltenue406 rekentest
405 materialen
404 stofzuiger
403 mixers
402 auto interieur
401 stand506 nina applet
505 merlin
504 cpo boekje
503 coach jezelf
502 flash animatie
501 io beurs

: techniek workshop
203
website ontwerp


jaar 2004
faculteit industrieel ontwerpen

De Techniek Workshop, die wordt georganiseerd door de faculteit Industrieel Ontwerpen, is de Robot Wars van de TUDelft. In één weekend ontwerpen en bouwen teams een robot die snel en behendig een specifieke (niet destructieve) taak kan uitvoeren. In een arena worden de robots van de verschillende teams vervolgens op de proef gesteld en met elkaar vergeleken. Alles draait om snelheid, nauwkeurigheid, bedrijfszekerheid en stalen zenuwen.

Na zelf mee te hebben gedaan werd ik door de faculteit gevraagd om als studentassistent de website voor de Techniek Workshop 2004 te maken.


<< www.io.tudelft.nl/public/workshop >>