klik hier voor mijn c.v.006 sketchup
005 maya
004 director
003 viewpoint
002 rhinoceros
001 solidworks107 logisens
106 patatzak
105 kipshaker
104 snoeischaar
103 roerder
102 vuilnisbak
101 mikasa bal207 www.brech.nl
206 www.fliefd.nl
205 vrolijke sch... 
204 geo olympiad
203 techniek w...
202 playandmove
201 studio iets308 oratie boekje
307 flyer vu
306 techn.museum
305 boek ldmak
304 folder juggs
303 banners
302 stripverhaal
301 korfbaltenue406 rekentest
405 materialen
404 stofzuiger
403 mixers
402 auto interieur
401 stand506 nina applet
505 merlin
504 cpo boekje
503 coach jezelf
502 flash animatie
501 io beurs

: logisens
107
biofeedback device


jaar 2007
afstudeerproject

Tijdens mijn afstuderen heb ik samen met de Technische Universiteit Delft en LogiSens (Forth Collins, Colorado, USA) een nieuw productconcept ontwikkeld dat op een niet opdringerige manier stress kan detecteren in een kantooromgeving. Dit product meet GSR, upper-body-activity en huidtemperatuur en geeft de gebruiker zo inzicht in zijn stressniveau en zijn stress gerelateerde gedrag.

Ik heb voor de TUDelft onderzoek gedaan naar de prestaties van dit nieuwe concept voor stressdetectie, door middel van een gestandaardiseerde stresstaak (de dualtaak van de AGARD STRES battery). Dit onderzoek toont aan dat het nieuwe concept in staat is om de stresstaak te detecteren in meer dan 80% van de aangeboden 2,5 minuten durende intervallen. Vergeleken met het oude concept is dat een prestatieverbetering van meer dan 20%.